Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jonglerende Ouders kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jonglerende Ouders, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jonglerende Ouders verstrekt. Jonglerende Ouders kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

Waarom Jonglerende Ouders gegevens nodig heeft

Jonglerende Ouders verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jonglerende Ouders uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Jonglerende Ouders gegevens bewaart

Jonglerende Ouders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Jonglerende Ouders verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (statistieken)

Op de website van Jonglerende Ouders worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jonglerende Ouders gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jonglerendeouders@gmail.com. Jonglerende Ouders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Jonglerende Ouders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jonglerende Ouders maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jonglerende Ouders verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jonglerende Ouders op via jonglerendeouders@gmail.com .

www.jonglerendeouders.nl is een website van Jonglerende Ouders.

Jonglerende Ouders is als volgt te bereiken:

Mensendieckpraktijk Merwesteijn
Dudokplein 225a
3315KH te Dordrecht
Tel.: 06-22236504

en

Praktijk bijCarlijn
Cornelis van Beverenstraat 13
3311LH te Dordrecht
Tel.: 06-22236504

Postadres: Cornelis van Beverenstraat 13, 3311 LH Dordrecht

E-mailadres: jonglerendeouders@gmail.com

KvK nr.: 24469946