FAQs

Alleen als je het zelf nodig vindt. Jij bepaalt de hulpvraag en jouw doel. Waar wil jij in begeleid worden?


Ik heb een eed van geheimhouding afgelegd, zowel voor mijn werk als oefentherapeut Mensendieck, als voor Psychomotorisch Kindertherapeut. Alles wat je vertelt blijft dus tussen vier muren.


Wetenschappelijk onderzoek naar lage rugpijn. Oefentherapie werkt!

Oefentherapie bij mensen met lage rugpijn heeft zeker resultaat. Deze therapie kan pijn verminderen en bevordert het functioneren van patiënten met lage rugklachten. Dit concludeert epidemioloog Maurits van Tulder van het VU medisch centrum. Hij was initiatiefnemer van een internationale literatuurstudie waarna de resultaten gepubliceerd werden in de Annals of Internal Medicine.

Onderzoek naar oefentherapie
Lage rugpijn kan de mobiliteit ernstig verstoren. In Nederland kosten lage rugklachten ruim vier miljard euro per jaar aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Studies laten ook zien dat lage rugpijn bij zeker 85% van de werkende bevolking te minste een keer voorkomt. In de 61 studies die zijn geanalyseerd wordt oefentherapie vergeleken met de resultaten van patiënten die geen therapie of een andere therapie kregen aangeboden.

Effect bij chronische pijn
Recente studies keken naar het effect van therapie bij patiënten met chronische rugpijn. Daaruit blijkt dat deze patiënten voordeel hebben van oefentherapie. Daarnaast werd een tweede literatuurstudie gedaan onder 43 onderzoeken die zich speciaal richten op oefentherapie bij patiënten met chronische rugpijn. Hierin werd de vraag beantwoord wat het effect is van therapie en meer specifieke interventies op het verminderen van pijn en verbetering van het functioneren van deze patiënten.

Uit de analyse blijkt dat maatgerichte, individuele oefentherapie onder begeleiding van een oefentherapeut het meest effect heeft. Volwassenen met chronische klachten hebben het beste resultaat bij met name rekoefeningen, spierversterkende oefeningen en psycho-educatie.

Het is de eerste keer dat een dergelijke studie op deze schaal werd gedaan. Van Tulder en collega’s tonen met deze literatuurstudie duidelijk het positieve effect aan van oefentherapie voor patiënten met chronische rugklachten.

Psychomotorische Kindertherapie is door de  consumentenbond als doeltreffend beoordeeld.


De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

Kenmerkend voor oefentherapie Mensendieck is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en voorkomen kan worden.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie.


Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Psychomotorische Kindertherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Maatwerk
In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het hen. Zo kan het accent in de therapie liggen op:

  • het samen met het kind stilstaan bij het Ik: wie ben ik; wat wil ik;
  • wat kan ik en wat voel ik
  • het leren grip krijgen op zijn eigen emoties
  • het sociale functioneren
  • cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken.

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten. De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Transfer
Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Voor wie
Kinderen tot ongeveer vijftien jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal/emotioneel gedrag

  • agressief of teruggetrokken gedrag; moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen en kinderen; (faal)angst; gespannenheid; negatief zelfbeeld; affect-regulatieproblemen.

Cognitief gedrag

  • aandachts-, motivatieproblemen; planningsproblemen; impulsiviteit; informatieverwerkingsproblemen.

Bewegingsgedrag

  • problemen met motorische basisvaardigheden; onhandig; houterig bewegen/te weinig lichaamsbesef; overbeweeglijk; passiviteit (leidend tot obesitas); problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen.

Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van:

  • een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS, Asperger, PDD-NOS, NLD, etc.), hechtingsproblematiek en overige psychiatrische aandoeningen.
  • een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Een behandeling duurt 30 minuten.  In eerste instantie is de frequentie een tot twee keer per week afhankelijk van de ernst van de klacht. Zodra de ergste pijn verminderd  is vindt de behandeling in een lagere frequentie plaats.


Duur en intensiteit

PMKT is een individuele therapie voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 15 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een half schooljaar worden afgerond.
De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur.

Naast de individuele sessie met het kind of de jongere vinden er ook oudergesprekken plaats.


Het kledingsadvies tijdens de therapie is een strakke legging, panty, korte broek en een strak hemdje etc. zodat je goed de contouren van je houding kunt zien.

Een eigen handdoek voor het oefenen op de mat/bank.

Voor de administratie heb ik het BSN nummer nodig, legitimatiebewijs en de verwijsbrief als je die van je arts gekregen hebt.


De oefentherapieën Cesar en Mensendieck worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet zo gek, want de therapie Cesar komt voort uit Mensendieck. Cesar heeft in theorie een wat dynamischer instelling.

Het verschil zit ‘m vooral in de visie: bij Mensendieck staat bewustwording centraal via oefeningen. Het is een leerproces van zelf zien, leren en voelen. Er wordt minder gewerkt met het voordoen van oefeningen of oefeningen doen voor een spiegel. Bij Cesartherapie is het ritmische element van het bewegen dominant. Voordoen en nadoen van de oefeningen, eerst met en dan zonder spiegel als hulpmiddel, maakt deze oefentherapie anders. Maar in de praktijk zijn de verschillen niet erg groot. Er gaan dan ook stemmen op om de twee therapieën samen te laten gaan. Beide therapieèn vallen onder de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor oefentherapie Cesar en Mensendieck). Daar ben ik lid van en voldoe aan de eisen van het kwaliteitsregister door het volgen van intervisies, studiedagen en trainingen.

Zowel oefentherapie Cesar als Mensendieck is een erkende paramedische behandelwijze voor het behandelen en voorkomen van klachten door een verkeerde houding of verkeerde bewegingen. Die klachten kunnen zijn ontstaan door een ziekte of afwijking, of door een verkeerde houding. Overigens kunnen de therapieën ook preventief gebruikt worden.

De therapeut analyseert de houdingen en bewegingen en corrigeert deze. De therapie heeft als doel om mensen bewust te maken van houding en goed bewegen. In feite maakt de patiënt zichzelf beter aan de hand van oefeningen en adviezen van zijn therapeut.